958/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lotteriskattelagen (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2011, som följer:

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 5,5 procent av avkastningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och är i kraft till utgången av 2021.

RP 170/2020
FiUB 22/2020
RSv 156/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.