948/2020

Helsingfors den 10 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet (1245/2014) förordningens rubrik samt 9 och 12 §, av dem 9 § sådan den lyder i förordning 2/2017 och 12 § sådan den lyder i förordning 371/2020, som följer:

Statsrådets förordning om audiovisuella tjänster

9 §

Den kalkylerade referenskostnaden per programtimme för ljud- och textningstjänsten är

1) 70 euro för införande av ljud i programutbud,

2) 440 euro för införande av textning i program som är på finska eller svenska.

12 §

I fråga om regionala nyheter som sänds i direktsändning och som hör till programutbudet kan textningstjänsten levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textningen fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen samt visas på beställ-tv så snart som möjligt efter det att textningen är klar.

Bestämmelserna i 1 mom. om regionala nyheter tillämpas till och med den 31 december 2021 på samtliga direktsändningar som hör till programutbudet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 10 december 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Ledande sakkunnig
Päivi-Maria Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.