946/2020

Helsingfors den 10 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (565/2013) 2 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i förordning 150/2018, som följer:

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 11 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom två permanenta sakkunniga.


De övriga medlemmarna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och dessa djurs välbefinnande samt användning och ersättande av dem. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska två företräda den vetenskapliga forskningen och undervisningen, en industrin, en den sakkunskap som gäller skötseln av och åtgärder på djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, en den veterinärmedicinska sakkunskapen, en det frivilliga djurskyddsarbetet, två den sakkunskap som gäller de metoder som ersätter användningen av djur, en forskningen om välbefinnandet för djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, en den etik eller samhällsvetenskapliga forskning som gäller djurhållning och en Regionalförvaltningsverket i Södra Finland eller Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Jord- och skogsbruksministeriets representant och djurskyddsombudsman verkar som permanenta sakkunnniga i delegationen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 10 december 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.