940/2020

Helsingfors den 3 december 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2021

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009):

1 §
Maximikvantiteten avbytarservice

Maximikvantiteten semester enligt 1 § 1 mom. i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) är 18 dagar och extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare under 2021.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 3 december 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Anne Vänskä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.