937/2020

Valamo kloster i Heinävesi den 25 november 2020

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan 11 § 1 momentet så som paragrafen ändrades den 28 november 2017 (1160/2017) samt kyrkoordningens 12, 17, 19, 21 samt 27 § som följer:

11 §
Stiften

Den ortodoxa kyrkan i Finland består av Helsingfors, Kuopio och Karelens samt Uleåborgs stift. Stiften har kyrklig ställning av metropolitdöme.


12 §
Stiftsindelningen

Till Helsingfors stift hör följande församlingar: Helsingfors, Sydöstra Finlands och Åbo ortodoxa församlingar.

Till Kuopio och Karelens stift hör följande församlingar: Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Saimens, och Taipale ortodoxa församlingar. Till stiftet hör dessutom Lintula och Valamo kloster.

Till Uleåborgs stift hör följande församlingar: Kajana, Lapplands, Uleåborgs och Tammerfors ortodoxa församlingar.

17 §
Präst och kantor

Till en kapellförsamling skall förordnas en flera av församlingens präster efter att stiftets biskop hörts.

19 §
Ekonomi

Kapellrådet har initiativrätt beträffande användningen av sådan egendom som genom gåva eller testamente har överlåtits för kapellförsamlingens behov eller som har anskaffats med gåvomedel samt av egendom som kommit i stället för sådan egendom samt om användningen av egendomens avkastning.

21 §
Valområden för val av ombud för prästerskapet

Valområdena för val av ombud för prästerskapet är:

1) I Helsingfors stift Helsingfors I valområde, som omfattar Helsingfors församling och Helsingfors II valområde, som omfattar de övriga församlingarna i Helsingfors stift;

2) Kuopio och Karelens stifts valområde, som omfattar församlingarna i Kuopio och Karelens stift; samt

3) Uleåborgs stifts valområde, som omfattar församlingarna i Uleåborgs stift.

Klostren tillhör det valområde inom vilket de är belägna.

27 §
Valområden för val av lekmannaombud

Valområden för lekmannaombud är:

1) Valområde I i Helsingfors stift till vilket hör Helsingfors församling med Helsingfors stad som valort, och valområdet II i Helsingfors stift, till vilket hör Sydöstra Finlands och Åbo församlingar med staden Villmanstrand som valort;

2) valområde I i Kuopio och Karelens stift till vilket hör Jyväskylä, Kuopio och Saimens församlingar samt Lintula och Valamo kloster med staden Kuopio som valort, samt valområde II i Kuopio och Karelens stift till vilket hör Joensuu och Taipale församlingar med staden Joensuu som valort; samt

3) valområdet för Uleåborgs stift till vilket hör Kajana, Lapplands, Uleåborg och Tammerfors församlingar med staden Uleåborg som valort.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Valamo kloster i Heinävesi den 25 november 2020

Ärkebiskop av Helsingfors och hela
Finland LEO

Kyrkomötets sekreterare
Jari Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.