932/2020

Helsingfors den 3 december 2020

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 13 kap. 13 b § i lagen om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (435/2020):

1 §

Bestämmelserna i 13 kap. 13 b § i lagen om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (435/2020) träder i kraft den 26 december 2020.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 26 december 2020.

Helsingfors den 3 december 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Elli Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.