906/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 116 § 1 och 3 mom. samt 189 § i lagen om ändring av miljöskyddslagen (49/2019).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 59/2020
MiUB 8/2020
RSv 124/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.