871/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om sammankomster (530/1999) 28 § 2 mom., sådant det lyder i lag 902/2015, och

ändras rubriken för 28 § samt 28 § 1 mom., sådana de lyder i lag 902/2015, som följer:

28 §
Sökande av ändring i polisens beslut

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020
LaUB 10/2020
RSv 136/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.