832/2020

Helsingfors den 26 november 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av får

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010) 12 § och

fogas till förordningen en ny bilaga 2 som följer:

12 §
Vattning och utfodring av får

Foder som ges till får ska uppfylla de näringsmässiga kraven för får.

Om fåren inte ständigt har tillgång till foder, ska alla djur i gruppen kunna äta samtidigt när det är dags för utfodring. Längden på foderanordningens kant för får som hålls i grupp ska uppfylla kraven i bilaga 2.

Ett lamm ska ges råmjölk eller någon ersättande produkt så snart som möjligt efter födseln. Lamm ska från en veckas ålder ha tillgång till gräs, hö eller något annat fiberhaltigt foder samt rent vatten.

Fårens vattningsanordningar och vattenbehållare ska hållas rena. Urin och avföring får inte kontaminera fodret eller dricksvattnet, och vattnet får inte heller frysa.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 26 november 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kirsti Huovinen

Bilaga 2

Tabell. Minimikrav för kantens längd i utfodringsanordning i ett fårstall per djur

Regelbunden utfodring Fri fodertillgång
Lamm < 2 mån. Inget krav på längden på foderhäckens kant Inget krav på längden på foderhäckens kant
Lamm 2–4 mån. 175 mm vid rak foderhäck100 mm vid rund foderhäck 85 mm vid rak foderhäck50 mm vid rund foderhäck
Lamm > 4 mån. 350 mm vid rak foderhäck200 mm vid rund foderhäck 170 mm vid rak foderhäck100 mm vid rund foderhäck
Dräktig tacka 450 mm vid rak foderhäck225 mm vid rund foderhäck 225 mm vid rak foderhäck110 mm vid rund foderhäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.