823/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 18 november 2020

Justitieministeriets beslut om ändring av 11 § i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (540/2012) 11 § 6 mom., sådant det lyder i beslut 768/2018, som följer:

11 §

I styrelsen ska förutom ordföranden och vice ordföranden ingå

1) tre medlemmar från Helsingfors avdelning, av vilka en varje år är i tur att avgå,

2) en medlem från Åbo eller Tavastlands avdelning,

3) en medlem från Satakunta, Päijänne-Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning,

4) en medlem från Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning,

5) en medlem från Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning, samt

6) en representant för de svenskspråkiga advokaterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Helsingfors den 18 november 2020

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.