818/2020

Helsingfors den 19 november 2020

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder, 3 § 1 mom. i förordning 651/2017 och 5 § 1 mom. i förordning 216/2016, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar: avdelningen för regioner och tillväxttjänster, avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader, avdelningen för innovationer och företagsfinansiering samt energiavdelningen. Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsinledningen verksamhetsenheter som är direkt underställda kanslichefen.


5 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, en eller flera understatssekreterare samt avdelningschefer och andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Helsingfors den 19 november 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Kari Klemm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.