817/2020

Helsingfors den 19 november 2020

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 2 § 24 punkten, sådan den lyder i förordning 1337/2019, och

ändras 2 § 23 punkten, sådan den lyder i förordning 996/2017, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


23) DigiFinland Oy,Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Helsingfors den 19 november 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Specialsakkunnig
Anu Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.