782/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av 14 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 14 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 520/2010 och 772/2016, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

14 §
Skattegranskning

Företrädare för andra myndigheter kan bistå som sakkunniga vid skattegranskningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.