761/2020

Helsingfors den 12 november 2020

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001) 9 och 10 § som följer:

9 §

Då en arbetslöshetskassa ansöker om fastställande av medlemsavgift hos Finansinspektionen ska den till sin ansökan foga budgeten för följande år samt en kalkyl över medlemsavgiftens tillräcklighet med beaktande av arbetslöshetskassans förmåner, förvaltningskostnader och överföringar till utjämningsfonden samt, om arbetslöshetskassan önskar att dess plan för återställande av en sund finansiell ställning beaktas vid fastställandet av medlemsavgiften, planen för återställande av en sund finansiell ställning.

10 §

Finansinspektionen beaktar vi bedömningen av utjämningskassans storlek arbetslöshetskassans uppskattning av utgifter för förmåner och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för.

Helsingfors den 12 november 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringsråd
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.