746/2020

Helsingfors den 29 oktober 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare (1407/2006) 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 2 § 1 mom. och 5 § 2 mom., av dem 1 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 1135/2008 och 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 954/2016, som följer:

1 §
Regionala gränser när växtlig skogsmark räknas med i arealen för en gårdsbruksenhet

Till södra Finlands område hör

1) landskapen Åland, Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Södra Savolax,

2) av landskapet Satakunta alla kommuner utom Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Sastmola, Påmark, Björneborg och Siikais,


2 §
Förfallodagarna för lantbruksföretagares arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie

Förfallodagarna för lantbruksföretagares arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie är den 15 dagen i mars, juni, september och december.


5 §
Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Förskottet på statsandelen betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i tolv poster enligt följande för varje månad:

1) januari 5 procent,

2) februari 10 procent,

3) mars 10 procent,

4) april 5 procent,

5) maj 10 procent,

6) juni 10 procent,

7) juli 5 procent,

8) augusti 10 procent,

9) september 10 procent,

10) oktober 5 procent,

11) november 10 procent,

12) december 10 procent.



Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 29 oktober 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.