701/2020

Helsingfors den 16 oktober 2020

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av mervärdesskattelagen (486/2020) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 30 januari 2020 eller därefter men senast den 31 oktober 2020.


Denna lag träder i kraft den 19 oktober 2020.

RP 112/2020
FiUB 14/2020
RSv 100/2020

Helsingfors den 16 oktober 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.