692/2020

Helsingfors den 8 oktober 2020

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 19 och 20 §, samt

fogas till förordningen en ny 22 a § som följer:

19 §
Uppgifter för avdelningen för kunskapshantering

Till ansvarsområdet för avdelningen för kunskapshantering hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) digitalisering och informationsresurser,

2) användningen av information inom affärsverksamhet, informationens interoperabilitet och rätten till information,

3) tjänsteanvändarens säkerhet, beteendereglering och sanktioner, integritetsskyddet och tjänsternas konfidentialitet,

4) tjänsteanvändarnas yttrandefrihet,

5) identitetsförvaltning och elektronisk identifiering,

6) automatisering och robotisering,

7) fordons teknik, och

8) transport av farliga ämnen.

20 §
Enheterna vid avdelningen för kunskapshantering

Vid avdelningen för kunskapshantering finns följande enheter:

1) enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet,

2) säkerhetsenheten, och

3) automatiseringsenheten.

22 a §
Automatiseringsenheten

Automatiseringsenheten svarar för att automatiseringen inom olika trafikformer framskrider, att kraven gällande fordons teknik är uppdaterade och att bestämmelserna om transporter av farliga ämnen motsvarar internationella överenskommelser och unionslagstiftningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

Helsingfors den 8 oktober 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Ställföreträdare för kanslichefen, avdelningschef, överdirektör
Juhapekka Ristola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.