688/2020

Helsingfors den 9 oktober 2020

Lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 1172/2018, och

fogas temporärt till 11 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 49/2005, 1218/2005, 583/2007, 1107/2016 och 1172/2018, en ny 9 punkt som följer:

11 §
Inkomster som skall beaktas

Som inkomster beaktas dock inte


8) det läromaterialstillägg som betalas till studiepenningen enligt 11 § 7 mom. i lagen om studiestöd (65/1994),

9) sådant stöd som avses i lagen om temporär epidemiersättning (687/2020).Denna lag träder i kraft den 12 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

RP 105/2020
ShUB 19/2020
RSv 101/2020

Helsingfors den 9 oktober 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.