686/2020

Helsingfors den 9 oktober 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (675/2020) 6 § och

ändras 3 § som följer:

3 §
Undantag från 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar

Med avvikelse från vad som i 58 a § 2 och 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om förplägnadsrörelsers öppettider, serveringstiden för alkoholdrycker enligt alkohollagen (1102/2017) och det största antalet kunder eller personer i en förplägnadsrörelse får annanstans än i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten

1) en förplägnadsrörelse öppna för förplägnadsverksamhet för kunder tidigast klockan 4 och ska stänga förplägnadsverksamheten för kunder senast klockan 1,

2) servering av alkoholdrycker inledas tidigast klockan 9 och ska avslutas senast klockan 24, och

3) det i 58 a § 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen samtidigt vistas i förplägnadsrörelsens utrymmen inomhus eller en del av dem.


Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2020.

Helsingfors den 9 oktober 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.