640/2020

Helsingfors den 20 augusti 2020

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i polisförvaltningsförordningen (158/1996) 21 § 2 mom., 22 § 2 mom., 23 § 1 mom. och 26 § 2 mom., sådana de lyder i förordning 105/2017, som följer:

21 §

Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen beviljas tjänstledighet av statsrådet. Ovannämnda tjänstemän beviljas dock tjänstledighet av inrikesministeriet när det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet för en tid av högst ett år.

22 §

Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen utnämns till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år av inrikesministeriet och för längre tid än ett år av statsrådets allmänna sammanträde.

23 §

Bisysslotillstånd beviljas av den utnämnande myndigheten. Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen beviljas dock bisysslotillstånd av inrikesministeriet.


26 §

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § i statstjänstemannalagen. Polisöverdirektören vid Polisstyrelsen, chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen sägs dock upp av inrikesministeriet och chefen för polisinrättningen av Polisstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

Helsingfors den 20 augusti 2020

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Regeringsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.