611/2020

Helsingfors den 20 augusti 2020

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 3 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning 1377/2018, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.


2) fattar inrikesministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller inrättande, ändring och indragning av tjänster vid Krishanteringscentret samt tjänsteregleringar mellan skyddspolisen och andra polisenheter,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

Helsingfors den 20 augusti 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Regeringssekreterare
Anna Gau

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.