594/2020

Helsingfors den 23 juli 2020

Statsrådets förordning om ändring av 26 § i och bilagan till statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet (794/2004) 26 § 2 mom. samt bilagan till förordningen, sådana de lyder, 26 § 2 mom. i förordning 754/2018 och bilagan i förordning 1295/2019, som följer:

26 §
Betyg

I fråga om betyg över en examen som har avlagts som påbyggnadsutbildning vid universitetet tillämpas vad som föreskrivs i 1 mom. 1 och 3–5 punkten.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020. Bilagan till förordningen träder dock i kraft den 1 augusti 2021.

Förordningens 26 § 2 mom. tillämpas på studerande som inleder sina studier den 1 augusti 2020 eller därefter. Bilagan till förordningen tillämpas på studerande som inleder sina studier den 1 augusti 2021 eller därefter.

Helsingfors den 23 juli 2020

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Direktör
Birgitta Vuorinen

Bilaga: FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.