593/2020

Helsingfors den 23 juli 2020

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion (370/2020) 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på temporära understöd till företag inom primär jordbruksproduktion i enlighet med statsbudgeten. Understöd som avses i denna förordning kan beviljas till ett belopp av högst 18 miljoner euro.


Denna förordning träder i kraft den 29 juli 2020.

Helsingfors den 23 juli 2020

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.