584/2020

Helsingfors den 8 juli 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt år 2020

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), sådan paragrafen lyder i lag 1294/2018:

1 §
Ersättningens belopp

Den ersättning som ska betalas för utbildning som avses i 23 b § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) uppgår till 4 900 euro.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2020.

Helsingfors den 8 juli 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Eila Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.