574/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om indrivning av fordringar (513/1999) en ny 17 a § som följer:

17 a §
Påföljdsavgift

Bestämmelser om påföljdsavgift som påförs för brott mot 4 § 3 mom., 4 a–4 c, 5, 5 a och 6 §, 7 § 2 mom., 10 a–10 d § samt 11 a § 2 mom. finns i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020).


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

RP 54/2019
RP 10/2020
EkUB 13/2020
RSv 81/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.