573/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Lag om ändring av 7 kap. i lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsköp (843/1994) mellanrubriken före 7 kap. 5 §, sådan mellanrubriken lyder i lag 795/2005, och

fogas till 7 kap. en ny 5 a § som följer:

7 kap.

Särskilda stadganden

Straffbestämmelser och påföljdsavgift
5 a §
Påföljdsavgift

Bestämmelser om påföljdsavgift som påförs för brott mot 2 kap. 19 § 1 mom. och 19 c § 1 mom. samt 4 kap. 3 a § finns i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020).


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

RP 54/2019
RP 10/2020
EkUB 13/2020
RSv 81/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.