559/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Lag om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 f § 1 punkten, sådan den lyder i lag 1573/2019, som följer:

12 f §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 2020–2027

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att

1) statens utdelning skatteåret 2020 är 57,87 procent och kommunernas utdelning 42,13 procent,Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

Lagen tillämpas på redovisningen av samfundsskatten för skatteåret 2020 och på rättelser av redovisningar för året i fråga. I samband med den första redovisningen efter ikraftträdandet av lagen rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2020 så att de motsvarar den utdelning som föreskrivs i denna lag.

RP 82/2020
FiUB 10/2020
RSv 85/2020

Nådendal den 9 juli 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.