517/2020

Nådendal 26 juni 2020

Lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 52 § 1 och 3 mom. som följer:

52 §
Påvisande av kunnandet

Den yrkesskicklighet och det kunnande som de olika examensdelarna kräver visas genom att praktiska arbetsuppgifter utförs i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser (yrkesprov). Om ett yrkesprov av orsaker som beror på covid-19-epidemin inte kan genomföras i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess, kan yrkesskickligheten och kunnandet visas genom att den studerande utför andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation och arbetsprocess. I ett yrkesprov visar den studerande hur väl han eller hon har förvärvat den centrala yrkesskicklighet och det centrala kunnande som anges i examensgrunderna. Det kunnande som krävs för att avlägga gemensamma examensdelar kan vid behov visas också på något annat sätt.


Utbildningsanordnaren svarar för att yrkesproven genomförs. Yrkesproven genomförs på arbetsplatser i praktiska arbetssituationer. Av grundad anledning kan ett yrkesprov dock också ordnas någon annanstans än på en arbetsplats. Den omgivning där yrkesprovet genomförs ska göra det möjligt att visa det kunnande som anges i examensgrunderna. Vid behov kan det kunnande som visas genom ett yrkesprov kompletteras med andra bedömningar av kunnandet på det sätt som Utbildningsstyrelsen i examensgrunderna med stöd av 15 § bestämmer om bedömningen av kunnandet, eller till den del kunnandet inte kan visas i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess av orsaker som beror på covid-19-epidemin. En studerande kan delta i yrkesprov oberoende av på vilket sätt han eller hon förvärvat sitt kunnande.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 juli 2021.

RP 85/2020
KuUB 6/2020
RSv 77/2020

Nådendal 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.