498/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av arbetsavtalslagen (167/2020) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020. Lagen gäller till utgången av december månad 2020.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 92/2020
AjUB 10/2020
RSv 79/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.