459/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 6 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 84/2016.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 28/2020
ShUB 8/2020
RSv 48/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.