451/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av 15 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 15 § 1 och 3 mom., sådana de lyder, 15 § 1 mom. i lag 4/2017 och 15 § 3 mom. i lag 1169/2018, som följer:

15 §
Statsborgen för studielån

Statsborgen för studielån beviljas studerande som får studiepenning enligt denna lag eller vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner.


Högskolestuderande som får studiepenning beviljas statsborgen för studielån utan särskild ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

RP 15/2020
AjUB 7/2020
RSv 54/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.