440/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av 9 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1135/2014, som följer:

9 §
Ändringssökande

Omprövning får begäras av utvecklings- och förvaltningscentrets beslut. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i 7 a kap. i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 42/2020
AjUB 9/2020
RSv 56/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.