432/2020

Helsingfors den 11 juni 2020

Statsrådets förordning om upphävande av 4 a § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 4 a § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om Patent- och registerstyrelsen (612/2013), sådana de lyder i förordning 1376/2015.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2020.

Helsingfors den 11 juni 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Sami Teräväinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.