382/2020

Helsingfors den 26 maj 2020

Kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas temporärt till kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer (1465/2019) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Trafikledsverket kan trots bestämmelserna i 3 § 1 mom. för viss tid bevilja en ensamföretagare, ett litet eller medelstort företag eller en förening en sänkning av hyran för nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner och bebyggda fastigheter eller helt efterskänka hyran högst till och med den 31 oktober 2020.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

Förordningen tillämpas på de hyror i fråga om vilka begäran om sänkning eller efterskänkning av hyran har blivit anhängig innan förordningens giltighetstid löper ut.

Helsingfors den 26 maj 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.