380/2020

Helsingfors den 15 maj 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) 2 §, sådan den lyder i förordning 1158/2017, som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar

1) avdelningen för styrning av social- och hälsovården,

2) avdelningen för social trygghet och försäkringar,

3) avdelningen för säkerhet och hälsa,

4) avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga,

5) avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården, samt

6) avdelningen för arbete och jämställdhet.

Fristående enheter utanför avdelningarna är enheten för stöd för ledningen, förvaltningsenheten, kommunikationsenheten samt enheten för internationella ärenden.

Den interna revisionen lyder under kanslichefen.

Avdelningarna kan delas in i enheter och resultatgrupper enligt vad avdelningschefen bestämmer i avdelningens interna föreskrift. De fristående enheterna kan delas in i resultatgrupper enligt vad chefen för den fristående enheten bestämmer i enhetens interna föreskrift.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

Helsingfors den 15 maj 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringsråd
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.