371/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet (1245/2014) 12 §, sådan den lyder i förordning 396/2018, som följer:

12 §

I fråga om direktsändningar som hör till programutbudet kan textningstjänsten till och med den 31 december 2020 levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textningen fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen samt visas på beställ-tv så snart som möjligt efter det att textningen är klar.


Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2020.

Helsingfors den 14 maj 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Ledande sakkunnig
Päivi-Maria Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.