366/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) 2 § 5 punkten, sådan den lyder i förordning 1102/2019, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till SOLAS-konventionen och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 39–18,Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020.

Helsingfors den 14 maj 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.