361/2020

Helsingfors den 12 maj 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel (218/2017) 8 §:n 1 mom., sådant det lyder i förordning 83/2020, som följer:

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017 och gäller till och med den 31 december 2021.Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2020.

Helsingfors den 12 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.