318/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om ändring av 3 kap. 20 § i lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 kap. 20 § i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) ett nytt 2 mom. som följer:

3 kap.

Organisering av verksamheten på en reglerad marknad

20 §
Tick-size

Tillämpningen av tick-size får inte hindra börsen från att genom mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden matcha order som är av stor omfattning.


Denna lag träder i kraft den 12 maj 2020.

RP 7/2020
EkUB 6/2020
RSv 34/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (32019L2034); EUVL 314, 5.12.2019, s. 64

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.