317/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om ändring av 12 kap. i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 kap. i värdepappersmarknadslagen (746/2012) en ny 2 §, i stället för den 2 § som upphävts genom lag 1074/2017, som följer:

12 kap.

Marknadsmissbruk

2 §
Insiderförteckningar som upprättas av emittenter av finansiella instrument som är föremål för handel på tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En emittent av ett finansiellt instrument som är föremål för handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska i sina insiderförteckningar ta med alla personer som avses i artikel 18.1 a i marknadsmissbruksförordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 7/2020
EkUB 6/2020
RSv 34/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 (32019R2115); EUT 320, 11.12.2019, s. 1

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.