309/2020

Helsingfors den 6 maj 2020

Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om fortsatt utövning av en befogenhet som gäller styrning av hälsovården och som tagits i bruk under undantagsförhållanden som avses i 3 § 5 punkten i beredskapslagen (1552/2011).

2 §

Befogenheten i enlighet med 87 § i beredskapslagen att styra verksamhet inom hälsovården på det sätt som avses i 1 punkten i den paragrafen kan tillämpas i hela landet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2020. Förordningen gäller till och med den 30 juni 2020.

Helsingfors den 6 maj 2020

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.