306/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i och bilaga 5 till statsrådets förordning om viltskador

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om viltskador (309/2013) 5 § och bilaga 5 till förordningen, sådana de lyder i förordning 268/2017, som följer:

5 §
Värden som gäller ersättning för försvunna kalvar

Den beräknade kalvningsprocenten för renskötselområdet är 90 procent av antalet renkor.

Dödlighetsprocenten för kalvar enligt renbeteslag samt beräknings- och klassificeringsgrunderna framgår av bilaga 5.


Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2020. Förordningens 5 § tillämpas dock redan på ersättningar för 2019 års skador.

Helsingfors den 30 april 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Jussi Laanikari

Bilaga 5

Mängden förlorade kalvar beräknat på basis av viktade skador orsakade av rovdjur enligt rovdjursart och renbeteslag 2011–2018

Slutligt antal levande djur 2017–2018

Viktning ---> 45 % 35 % 5 % 15 % 100 %
Nr RENBETESLAG Björn Varg Järv Lodjur Sammanlagt Viktat värde Antal livrenar Värde i proportion till antalet livrenar Klass Försvunna %
1 Paistunturi 14 1 862 199 1076 79,6 7247 11 2 6 %
2 Kaldoaivi 4 0 210 24 238 15,9 5203 3 1 2 %
3 Näätämö 86 7 224 5 322 53,1 2876 18 2 6 %
4 Muddusjärvi 52 12 158 81 303 47,65 4928 10 1 2 %
5 Vätsäri 101 5 175 39 320 61,8 2800 22 2 6 %
6 Paatsjoki 176 4 133 49 362 94,6 1157 82 4 14 %
7 Ivalo 103 213 303 64 683 145,65 4457 33 3 10 %
8 Hammastunturi 51 1 852 132 1036 85,7 3633 24 2 6 %
9 Sallivaara 102 73 1269 144 1588 156,5 5986 26 2 6 %
10 Muotkatunturi 70 28 1619 93 1810 136,2 6060 22 2 6 %
11 Näkkälä 323 20 2316 114 2773 285,25 8244 35 3 10 %
12 Käsivarsi 108 5 5339 109 5561 333,65 10965 30 3 10 %
13 Muonio 386 4 487 180 1057 226,45 5994 38 3 10 %
14 Kyrö 212 29 844 196 1281 177,15 2531 70 4 14 %
15 Kuivasalmi 63 11 428 32 534 58,4 5487 11 2 6 %
16 Alakylä 47 10 1 16 74 27,1 4968 5 1 2 %
17 Sattasniemi 167 56 66 102 391 113,35 5141 22 2 6 %
18 Oraniemi 104 25 16 50 195 63,85 5832 11 2 6 %
19 Syväjärvi 28 3 1 13 45 15,65 5284 3 1 2 %
21 Lappi 112 178 1095 122 1507 185,75 7435 25 2 6 %
22 Kemin-Sompio 178 503 804 244 1729 332,95 10137 33 3 10 %
23 Pohjois-Salla 366 217 1144 537 2264 378,4 4161 91 4 14 %
24 Salla 185 196 195 109 685 177,95 4978 36 3 10 %
25 Hirvasniemi 28 34 4 21 87 27,85 2177 13 2 6 %
26 Pyhä-Kallio 34 15 14 25 88 25 5253 5 1 2 %
27 Vanttaus 2 1 4 3 10 1,9 763 2 1 2 %
28 Poikajärvi 62 5 3 47 117 36,85 4468 8 1 2 %
29 Lohijärvi 3 3 0 30 36 6,9 1360 5 1 2 %
30 Palojärvi 34 3 3 168 208 41,7 4757 9 1 2 %
31 Orajärvi 14 4 0 50 68 15,2 1510 10 2 6 %
32 Kolari 23 12 17 15 67 17,65 2705 7 1 2 %
33 Jääskö 4 0 0 0 4 1,8 981 2 1 2 %
34 Narkaus 21 45 8 92 166 39,4 1995 20 2 6 %
35 Niemelä 14,4 26,4 4,4 21,4 67 19,15 1557 12 2 6 %
36 Timisjärvi 9 13 4 13 39 10,75 1776 6 1 2 %
37 Tolva 21 12 2 6 41 14,65 1712 9 1 2 %
38 Posion Livo 9 23 14 15 61 15,05 1402 11 2 6 %
39 Isosydänmaa 12 72 1 79 164 42,5 1355 31 3 10 %
41 Kuukas 7 32 5 8 52 15,8 1523 10 2 6 %
42 Alakitka 265 114 27 244 650 197,1 1370 144 5 20 %
43 Akanlahti 46 25 10 22 103 33,25 998 33 3 10 %
44 Hossa-Irni 406 1042 955 373 2776 651,1 2311 282 5 20 %
45 Kallioluoma 220 483 164 136 1003 296,65 1841 161 5 20 %
46 Oivanki 590 295 90 185 1160 401 2314 173 5 20 %
48 Taivalkoski 56 111 75 95 337 82,05 2465 33 3 10 %
49 Pudasjärvi 64 119 16 42 241 77,55 2180 36 3 10 %
50 Oijärvi 3 83 0 6 92 31,3 873 36 3 10 %
51 Pudasjärven Livo 14,6 8,6 10,6 31,6 65 14,85 2044 7 1 2 %
52 Pintamo 38 105 37 64 244 65,3 2597 25 2 6 %
53 Kiiminki 24 21 2 27 74 22,3 688 32 3 10 %
54 Kollaja 26 34 8 15 83 26,25 1097 24 2 6 %
55 Ikonen 3 13 1 1 18 6,1 494 12 2 6 %
56 Näljänkä 89 127 108 213 537 121,85 1158 105 5 20 %
57 Halla 292 479 501 477 1749 395,65 1730 229 5 20 %
Renbeteslagens förbund 0 0 0 0 0 0        
5472 4961 20629 5179 36241 184958 2153

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.