304/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Lag om temporär ändring av 21 § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i jaktlagen (615/1993) 21 § 3 mom., sådant det lyder i lag 504/2017, som följer:

21 §
Skjutprov

Ett intyg över skjutprov gäller i tre år från det att provet har avlagts. Om skjutprovet har avlagts den 1 januari 2017 eller därefter men senast den 31 juli 2018, gäller intyget över skjutprovet dock till och med den 31 juli 2021.


Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till och med den 31 juli 2021.

RP 48/2020
JsUB 4/2020
RSv 39/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.