264/2020

Helsingfors den 16 april 2020

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om viltförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas temporärt till statsrådets förordning om viltförvaltningen (171/2011) nya 1 a, 3 a och 5 a § som följer:

1 a §
Förlängning av styrelsens mandatperiod

Den nuvarande mandatperioden för styrelsen för Finlands viltcentral fortsätter med avvikelse från 1 § 1 och 3 mom. till dess att jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en ny styrelse, dock högst till den 31 december 2021.

3 a §
Förlängning av riksviltvårdsrådets mandatperiod

Den nuvarande mandatperioden för riksviltvårdsrådet fortsätter med avvikelse från 3 § 1 och 3 mom. till dess att jord- och skogsbruksministeriet tillsätter ett nytt riksviltvårdsråd, dock högst till den 31 juli 2021.

5 a §
Förlängning av det regionala viltvårdsrådets mandatperiod

Den nuvarande mandatperioden för det regionala viltvårdsrådet fortsätter med avvikelse från 5 § 1 och 3 mom. till dess att jord- och skogsbruksministeriet tillsätter ett nytt regionalt viltvårdsråd, dock högst till den 31 juli 2021.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 16 april 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.