215/2020

Helsingfors den 9 april 2020

Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) nya 4 b och 23 a § som följer:

4 b §
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för självrisktid

Inkomstrelaterad dagpenning som betalas till löntagare för självrisktid finansieras i sin helhet genom en statsandel som består av en grunddel och en förtjänstdel. Statsandelen betalas till Sysselsättningsfonden enligt en uppskattning i samband med förskottet på statsandelen. Statsandelens slutliga belopp fastställs i samband med fastställandet av arbetslöshetskassornas finansieringsandelar utifrån Finansinspektionens statistik över arbetslöshetskassorna.

8 kap.

Överföring av betalningsandelar

23 a §
Finansiering av grunddagpenning som betalas för självrisktid

Grunddagpenning som betalas till löntagare för självrisktid finansieras i sin helhet genom en statsandel.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2020 och gäller till och med den 6 juli 2020.

Denna lag tillämpas om självrisktiden har börjat den 16 mars 2020 eller därefter men före den 7 juli 2020.

RP 38/2020
ShUB 5/2020
RSv 32/2020

Helsingfors den 9 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.