205/2020

Helsingfors den 8 april 2020

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut

fogas temporärt till statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare (1407/2006) en ny 2 b § som följer:

2 b §
Senareläggning av förfallodagarna för lantbruksföretagares och stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie

Trots vad som föreskrivs i 2 och 2 a § om förfallodagarna för lantbruksföretagares och stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie, senareläggs förfallodagen med högst tre månader på en begäran av lantbruksföretagaren eller stipendiaten som riktas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.


Denna förordning träder i kraft den 10 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Denna förordning tillämpas på betalningen av de försäkringsavgifter och försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om förfallodagen för avgiften eller premien är den 10 april 2020 eller därefter men senast den 31 juli 2020.

Helsingfors den 8 april 2020

Undervisningsminister
Li Andersson

Konsultativ tjänsteman
Hanna Tossavainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.