202/2020

Helsingfors den 8 april 2020

Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 25,1–27,5 gigahertz

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom., 286 § 1 mom. och 287 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), sådana de lyder i lag 1003/2018:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande av nätkoncession i Fastlandsfinland inom frekvensområdet 25,1–27,5 gigahertz genom sådan auktion som avses i 11 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

2 §
Antalet radiofrekvenser som beviljas

Inom frekvensområdet 25,1–27,5 gigahertz utauktioneras tre frekvensband på 800 megahertz.

Högst ett frekvensband på 800 megahertz kan beviljas per företag eller organisation.

3 §
Auktionsmodell som tillämpas

Frekvensbanden auktioneras ut samtidigt under flera budrundor med stigande bud.

4 §
Utgångspriset för radiofrekvenserna

Utgångspriset för de frekvenser som auktioneras ut är 7 miljoner euro per frekvensband på 800 megahertz.

5 §
Deltagaravgift

Deltagaravgiften, som ska betalas till Transport- och kommunikationsverket, är 40 000 euro.

6 §
Koncessionsavgift

Koncessionsavgiften betalas i fem årliga jämna poster från det att koncessionen beviljats.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2020.

Helsingfors den 8 april 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Kommunikationsråd
Kaisa Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.