193/2020

Helsingfors den 7 april 2020

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Deltagandesätt

Deltagande i kassamöte får ske genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. En förutsättning för förfarandet är att deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på motsvarande sätt som vid ett vanligt möte. Möjligheten att delta på detta sätt, förutsättningarna för ett sådant deltagande och förfarandet ska nämnas i möteskallelsen.


Denna lag träder i kraft den 8 april 2020.

RP 40/2020
ShUB 4/2020
RSv 28/2020

Helsingfors den 7 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.