186/2020

Helsingfors den 2 april 2020

Försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

fogas temporärt till försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) en ny 5 a § som följer:

5 a §
Matpenning för tiden för befrielse på grund av särskilda tjänsteförhållanden

Till den värnpliktige betalas 13,50 euro i matpenning för varje sådant dygn som den värnpliktige på grund av särskilda tjänsteförhållanden förordnats att vistas utanför tjänstgöringsplatsen och under vilken tid det inte ordnas i 100 § 1 mom. i värnpliktslagen avsedd kost för den värnpliktige.


Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020 och gäller till och med den 30 juni 2020.

Förordningen tillämpas från och med den 13 mars 2020.

Helsingfors den 2 april 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringssekreterare
Perttu Wasenius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.