173/2020

Helsingfors den 31 mars 2020

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 4 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och 2 § i lagen om statsrådet (175/2003),

sådana de lyder, den förstnämnda bestämmelsen i lag 153/2020 och den sistnämnda bestämmelsen i lag 1137/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de områden i vilka förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder under de undantagsförhållanden som avses i 3 a § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006).

2 §
Begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning enligt område i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i följande landskap:

1) Nyland,

2) Egentliga Finland,

3) Satakunta,

4) Egentliga Tavastland,

5) Birkaland,

6) Päijänne-Tavastland,

7) Kymmenedalen,

8) Södra Karelen,

9) Södra Savolax,

10) Norra Savolax,

11) Norra Karelen,

12) Mellersta Finland,

13) Södra Österbotten,

14) Österbotten,

15) Mellersta Österbotten,

16) Norra Österbotten,

17) Kajanaland,

18) Lappland,

19) Åland.

3 §
Uppföljning av begränsningarna

Arbets- och näringsministeriet följer i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet regelbundet om förplägnadsrörelserna i de enskilda landskapen fortsättningsvis ska hållas stängda för kunder.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2020. Förordningen gäller till och med den 31 maj 2020.

Helsingfors den 31 mars 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.